Intergas CV ketels

Schaduw boven Schaduw onder
Laden...

Weet u niet wie uw installateur is?
Zoek hier een installateur.

Lees verder
Techniek CV Ketel Intergas

Service

Indien zich de volgende eenvoudige storingen aan het toestel voordoen dan kunnen deze als volgt opgelost worden.
Bij herhaling of andere storingen dient u altijd contact op te nemen met uw installateur.

 

1. De CV installatie wordt niet of onvoldoende warm:

– Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat.
– Open de radiatorkranen.
– Stel de CV watertemperatuur hoger in m.b.v. de en de  en de  toets op het bedieningspaneel
– Ontlucht het toestel en installatie en controleer de CV waterdruk

2. Het tapwater wordt niet of onvoldoende warm:

–  Zet de warmwaterkraan verder open.
–  Stel de tapwatertemperatuur hoger in m.b.v. de en de  en de  toets op het bedieningspaneel (zie hand § 2.2)

3. De rode LED boven de reset toets knippert.
Op het temperatuur display (4) worden de volgende codes aangegeven:

Het toestel wordt te warm, er is onvoldoende doorstroming. Open de radiatorkranen ontlucht het toestel en installatie en controleer de CV waterdruk. Zo nodig bijvullen (zie § 5 ).
4   De brander ontsteekt niet. Controleer of de gaskraan is geopend. Is dat het geval, raadpleeg dan uw installateur.
Druk na het opheffen van de oorzaak op de reset   toets en het toestel zal opnieuw in werking treden.
5   Detectiefout. Raadpleeg uw installateur.
6   Detectiefout. Raadpleeg uw installateur.
Voor de betekenis van de overige bedrijfs- en storingscodes zie het  installatievoorschrift.

BELANGRIJK
Raadpleeg altijd uw installateur bij herhaaldelijk optreden van deze of andere storingen