Meer subsidie voor duurzame warmte-initiatieven

Nederland wil investeren in duurzame energie. Daarom stelt de overheid subsidies beschikbaar voor wie zijn verwarmingsinstallatie wil vervangen voor een nieuwe, duurzamere verwarmingsketel. Onlangs is bekend gemaakt dat die subsidies nog verder worden uitgebreid en verhoogd. Goed nieuws voor wie in 2022 zijn woning of bedrijf wil verduurzamen.

Wat eraan vooraf ging

In 2013 ondertekenden 47 partijen het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit vormde de start van een gezamenlijke aanpak om de energievoorziening in Nederland sneller te verduurzamen. Uit dit akkoord ontstond de ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing). Hiermee werd het mogelijk om subsidies aan te vragen voor energiebesparende en duurzame maatregelen. Met ingang van 1 januari 2021 werd de ISDE nog verder uitgebreid met subsidies voor extra investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten.

Waarom dan nu een wijziging?

Veel aanvragen bleken niet voor subsidie in aanmerking te komen, omdat aan de ISDE strenge voorwaarden verbonden waren. Jammer voor de aanvragers, want zo worden mensen met goede initiatieven gehinderd in het verduurzamen van hun woning of bedrijf. Maar het is ook niet gunstig voor de overheid, die op deze manier de klimaatdoelen misschien niet zou halen. Daarom worden de eisen van de ISDE vanaf 3 januari 2022 versoepeld, en worden de subsidies uitgebreid en verhoogd. Door deze uitbreiding kan voor een nog groter aantal investeringen subsidie verstrekt worden aan zakelijke aanvragers en eigenaar-bewoners.

Wat verandert er precies?

De (product)eisen en voorwaarden worden aangepast, enkele subsidiebedragen worden verhoogd, en er is een wijziging in de afwijzingsgronden en bijhorende informatieverplichtingen. Zo kun je nu bij de aanschaf van een warmtepomp tot wel 30% gesubsidieerd krijgen (dit was 20%). Maar ook subsidie aanvragen voor het isoleren van je woning of het aanschaffen van zonnepanelen wordt nu makkelijker. Wil je weten of jouw duurzame plannen in aanmerking komt voor een subsidie? Neem dan even een kijkje op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

Subsidie voor jouw Intergas product?

Ben je van plan een Intergas product aan te schaffen? Voor enkele van onze toestellen, zoals de Intergas/Daikin hybride oplossingen en onze Xource is een subsidie aan te vragen. Dit kun je zien bij het desbetreffende product. Wil je meer hierover weten? Neem gerust contact met ons op! Onze medewerkers adviseren je graag!