Intergas pleit in Tweede Kamer voor datagedreven energietransitie

Gemeten digitaal energielabel

Op 14 december 2021 reageerde toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, op een voorstel van Intergas over een nieuwe bepalingsmethode voor het energielabel. Volgens Intergas is het mogelijk om op basis van meetgegevens van verwarmingstoestellen en openbare gegevens van het KNMI en Kadaster een digitaal energielabel vast te stellen. Voordeel van dit nieuwe systeem is dat ieder moment van de dag, digitaal een energielabel uitgelezen kan worden. Dat kost hooguit een paar tientjes per keer.

Huidige energielabel

Bij het huidige systeem moet altijd een energieadviseur het huis inspecteren, waardoor een energielabel minstens een paar honderd euro kost. Bovendien kan de adviseur met het blote oog niet zien, wat via (open) data wel gemeten kan worden. Bijvoorbeeld of isolatie niet goed is aangebracht of het warmtesysteem niet goed is geïnstalleerd. De data tonen direct aan hoeveel CO2 per vierkante meter door de bewoners van het huis wordt uitgestoten. Naast veel goedkoper, is het dus vooral veel nauwkeuriger. Bewoners zien aan de hand van dit systeem direct met hoeveel stappen het energielabel het huis omhoog is gegaan na het isoleren van de zolder, installeren van zonnepanelen of een hybride warmtepomp.

Energiekaart van Nederland

Dat het met de data van Intergas relatief eenvoudig wordt om een energielabel vast te stellen, heeft alles te maken met de Energiekaart van Nederland. Een open data platform dat voor heel Nederland bijhoudt hoeveel energie per wijk wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Ook in dit platform wordt het energiegebruik vergeleken met de open data van het Kadaster en het KNMI. Lees hier meer over de Energiekaart.

Reactie Minister van Binnenlandse Zaken

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister inmiddels gereageerd op het initiatief van Intergas. Hoewel de minister het systeem nog te ‘leveranciers-afhankelijk’ vindt, is zij wel positief over het ‘hoogfrequent meten van het energiegebruik van woningen’. Volgens de minister kan de data leiden tot waardevolle kennisontwikkeling voor de energietransitie. Zo kijkt Intergas er ook naar. De komende periode gaat Intergas met de Ministeries en andere partijen in gesprek om het digitale energielabel verder uit te werken. Verduurzaming start bij een goed inzicht van de bestaande situatie en daarvoor is betrouwbare data onontbeerlijk.