Hybride cv-installaties zorgen voor forse besparingen op gas en energiekosten

Hybride cv-installaties zorgen voor forse besparingen op gas en energiekosten

Door het installeren van een hybride warmtepomp daalt het gemiddeld gasverbruik in een woning met 75%, wat uiteindelijk neerkomt op een jaarlijkse besparing van ongeveer 1000 euro per woning. In dit bedrag is ook het extra verbruik van elektriciteit meegenomen.

Tijdens het congres ‘Hybride in de warmtetransitie’ in Utrecht zijn de resultaten gepresenteerd van het demonstratieproject ‘Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving. Uit het project blijkt dat de hybride warmtepomp een passende oplossing kan zijn voor het verduurzamen van de bestaande bouw. Om de werkelijke prestaties van de hybride warmtepomp vast te kunnen stellen is er op initiatief van de Nederlandse Verduurzamingsindustrie Gebouwde Omgeving (NVI-GO), Techniek Nederland, Ministerie van Binnelandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoek gedaan.

Voor dit demonstratieproject worden er in circa 200 woningen een hybride installatie geplaatst. In deze woningen zijn er geen bouwkundige aanpassingen gedaan. Deze 200 woningen omvatten verschillende types en bouwjaren. Gedurende minimaal één stookseizoen wordt de hybride warmtepomp gemonitord. Momenteel zijn de resultaten van 120 woningen geanalyseerd, waarmee er voldoende data verzameld is om de eerste conclusies te trekken.

Forse besparing

Uit de eerste resultaten zijn al een aantal belangrijke conclusies getrokken:

  • De deelnemende woningen hadden over de twee jaar voorafgaand aan het project een gemiddeld gasgebruik van 1850 m3 .
  • Door plaatsing van het hybride systeem is het gemiddeld gasgebruik 75% verminderd tot 475 m3 .
  • De woningen gebruikten met de hybride warmtepomp gemiddeld 2360 kWh aan extra elektriciteit per woning.
  • Dit resulteert in een jaarlijkse besparing van bijna 1000 euro per woning. Daarbij werden de energietarieven volgens het prijsplafond gehanteerd: 1,45 euro voor een m3 gas en 0,40 euro voor een kWh. Gerekend met de huidige   (mei 2023) marktgemiddelde tarieven is deze besparing 1250 euro per jaar. Met de verwachting dat de energieprijzen in de toekomst zullen stijgen, wordt de besparing voor de bewoners groter en neemt de terugverdientijd verder af.
  • Veel deelnemers aan het project hebben zonnepanelen, voor hen zal de besparing nog groter zijn.

Voor elke woning besparing mogelijk

Er is een spreiding zichtbaar in de resultaten. Er zijn deelenemers met een gasbesparing van meer dan 90%, maar ook deelnemers met minder dan 40%. Deze spreiding is ook terug te zien in het elektriciteitsverbruik. Hoe hoger de besparing, hoe hoger het elektriciteitsverbruik.

De resultaten van het project laten ook zien dat met kleine verbeteringen aan bijvoorbeeld het afgiftesysteem en de regeltechniek, er snel een verhoging van de besparing te realiseren is. Bij de woningen waar de besparing lager is dan het gemiddelde of waar het elektriciteitsverbruik aanzienlijk hoger is, is één van de eerdergenoemde onderdelen niet optimaal.

De hoofdconclusie is dat het gebruik van een hybride warmtepomp ervoor kan zorgen dat je gasverbruik met 75% daalt en daarmee ook je energierekening met bijna 1000 euro verlaagt. Het project is met een jaar verlengd om de spreiding van de resultaten verder te kunnen onderzoeken en daarmee aanbevelingen te kunnen doen voor het optimaliseren van de prestaties.

Wil je meer informatie? Kijk op de website van het demonstratieproject: Home | Hybrideverwarmd.nl