De Europese waterstofstrategie: kijk ook naar de gebouwde omgeving

Op 8 juli 2020 presenteerde de Europese Commissie de langverwachte ‘European Hydrogen Strategy’. De Europese Commissie ziet een grote rol weggelegd voor waterstof op weg naar een klimaatneutrale Europese Unie in 2050. TKI Nieuw Gas noemde de plannen al ‘zeer ambitieus’, ambitie kunnen we de Europese Commissie niet verwijten. Waterstof is volgens de Commissie breed inzetbaar in de industrie, transport, en gebouwde omgeving. Helaas komen de plannen voor de uitrol van waterstof in de gebouwde omgeving nog nauwelijks tot leven.

Drie fasen

De Europese Commissie deelt de grootschalige uitrol van waterstof op in drie fasen. Op korte termijn (2020-2024) wordt met name ingezet op de productie van duurzame waterstof om de huidige waterstofproductie koolstofarm te maken en om waterstof in nieuwe sectoren, zoals de industrie en zwaar transport, te introduceren. (In Nederland wordt op dit moment voor ongeveer 100 PJ aan grijze waterstof door de industrie als ‘feedstock’ gebruikt).

De tweede fase (2025-2030) is erop gericht om waterstof een integraal onderdeel te maken van ons energiesysteem. Verwacht wordt dat in deze fase duurzame waterstof qua prijs kan concurreren met andere, niet volledig duurzame, vormen van waterstofproductie. Lokale ‘hydrogen clusters’ produceren waterstof, om het vervolgens over korte afstanden te kunnen transporteren.

In de derde fase (2030-2050) komt de groene waterstoftechnologie tot wasdom en wordt de energiedrager grootschalig toegepast. In deze fase wordt waterstof ook gebruikt voor vlieg- en scheepverkeer.

Waterstof in de gebouwde omgeving

De Europese strategie kijkt in beperkte mate naar de potentie van waterstof in de gebouwde omgeving. De strategie richt zich vooral op de industrie en transportsector. Dat is jammer, want de gebouwde omgeving kan als geen andere sector gebruikt worden als vliegwiel voor de waterstofeconomie. Niet in de laatste plaats omdat de toepassing van waterstof de consument het meeste comfort biedt en de investeringen voor onder meer de energie-infrastructuur het laagst zijn. Ook prijstechnisch gezien is de gebouwde omgeving als sector echter interessant.

In vergelijking met de industrie- en mobiliteitsector, betaalt de gebouwde omgeving een relatief hoge prijs voor aardgas. Simpelweg omdat de prijs van groene en blauwe waterstof de eerste jaren nog hoog zal zijn, ligt de transitie van aardgas naar waterstof in de gebouwde omgeving het meeste voor de hand.

Experimenteren met waterstof

Ook bij Intergas zien we dat waterstof kansen biedt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarom is Intergas betrokken bij het pilotproject Nieuwborgen.net, in de gemeente Oldambt. Hier wordt geëxperimenteerd met het verwarmen van huizen met waterstof. We hopen zo snel mogelijk de eerste huizen op waterstofnetten aan te kunnen sluiten.