Klantenservice

Veelgestelde vragen

Mijn app geeft aan dat ik geen verbinding heb, wat is er aan de hand?

Problemen met de verbinding kan meerdere oorzaken hebben, zo kan het liggen aan de verbinding met het internet of aan de verbinding met de ketel. De lampjes op de gateway geven hiervan een aanduiding. In onze storingswijzer kunt u de verschillende verbindingsproblemen en de daarbij horende oplossingen vinden.

  Bekijk storingswijzer

Hoe controleer ik de waterdruk op mijn Intergas cv-ketel?

De druk is op het servicedisplay af te lezen wanneer het toestel is uitgeschakeld. Indien de druk tijdens normaal bedrijf lager wordt dan 0.5 bar dan zal deze knipperend op het display worden getoond.

Hoe vul ik mijn Intergas cv-ketel bij?

Om een goede werking van de cv-installatie te garanderen dient de druk tussen de 1 en 2 bar te zijn. Dit is de druk bij een koude installatie. De druk is op het servicedisplay af te lezen wanneer het toestel is uitgeschakeld. Indien de druk tijdens normaal bedrijf lager wordt dan 0.5 bar dan zal deze knipperend op het display worden getoond.

Bij een te lage druk dient de installatie bijgevuld te worden. Ga als volg te werk:

  • Sluit de vulslang aan op de drinkwaterkraan en vul deze met water tot zich geen lucht meer in de slang bevindt.
  • Sluit de vulslang aan op de vul- /aftapkraan onder het toestel.
  • Open de drinkwaterkraan en vervolgens de vul- /aftapkraan.
  • Vul het toestel en de installatie tot een waterdruk tussen de 1 en 2 bar (bij een koude installatie).
  • Sluit de vul- /aftapkraan en vervolgens de drinkwaterkraan.
  • Ontlucht na het vullen de installatie.

Moet er enkele malen per jaar gevuld worden, waarschuw dan uw installateur. Er is dan mogelijk sprake van lekkage.

Ik heb geen warm water, wat kan ik doen?

Het tapwater wordt niet of onvoldoende warm:

  • Zet de warmwaterkraan verder open.
  • Stel de tapwatertemperatuur hoger in. Bekijk het bedieningsvoorschrift van uw toestel om te zien hoe u dit zelf doet.

Bij herhaling of andere storingen raadpleeg altijd uw installateur.

Hoe vaak moet er onderhoud aan mijn cv-ketel plaatsvinden?

Het toestel en de installatie dienen elk jaar door een erkend installateur gecontroleerd en zo nodig gereinigd te worden. Zo blijft de ketel zuinig en veilig werken. Werkzaamheden aan de gasvoerende delen mogen uitsluitend door een erkend installateur uitgevoerd worden.

Waar gaat je vraag over?