Keuze voor HR-ketel wordt bewuster

Woningeigenaren en huurders worden steeds vaker geconfronteerd met voornemens en informatie om de cv-ketel ‘in de ban’ te doen. Volgens Intergas, de grootste toestelfabrikant van Nederland, ligt het verhaal genuanceerder.

De energietransitie gaat veel veranderen tot 2050, maar het is volgens Intergas onnodig en ongewenst om huishoudens af te schrikken. Sterker nog: met een nieuwe cv-ketel of een verduurzaming met een hybride installatie of waterstof als brandstof, is ook veel CO2 te besparen.

Ruggengraat van energievoorziening

Op dit moment wordt ruim 90 procent van 8 miljoen woningen met een aardgasgestookte ketel verwarmd. Vorig jaar werden er 428.000 toestellen geplaatst door installatiebedrijven, waarbij Intergas marktleider is. Een markt die stabiel blijft, ondanks het feit dat nieuwbouwwoningen met vergunningen van na juli 2018 niet meer op aardgasnet worden aangesloten. Deze woningen worden doorgaans verwarmd en van tapwater voorzien via warmtenetten of warmtepompen.

Duurzame ambitie

De overheid heeft de ambitie om over 29 jaar alle woningen zonder fossiel aardgas te verwarmen. Deze ambitie, waaraan een CO2-reductie is gekoppeld die bij de klimaatafspraken van Parijs is afgesproken, leidt ertoe dat grote spelers in de markt hun routekaart naar dit punt ontvouwen. Ook gemeenten komen dit jaar met plannen hoe de energievoorziening in de wijken er in de verre toekomst uit gaan zien. Dit wordt naar buiten toe dikwijls kort door de bocht gepresenteerd als een ‘ban op de cv-ketel’, terwijl het vooral een visie is op een termijn die verder gaat dan de gemiddelde scope van een woningeigenaar.

HR-ketel blijft populair

De hoogrendementsketel (HR) blijft ondanks overheidsvoornemens voor de (midden)lange termijn en berichten in de media ongekend populair. Dat heeft er vooral mee te maken dat met een HR-ketel een hoog comfort kan worden bereikt tegen een geringe investering. Vervanging van een oud toestel door een nieuwe moderne HR-ketel zorgt bovendien voor een reductie van gasverbruik. Daarnaast kan door extra isolatie, waterzijdig inregelen en een langzame beweging naar lagere aanvoertemperaturen veel aardgas en dus CO2 bespaard worden. Nog ‘gewoon’ een generatie HR-ketel is voor veel huishoudens, met name de bestaande bouw van voor 2010, simpelweg economisch en qua duurzaamheid helemaal geen verkeerde keus. Wél is het verstandig om een plan te maken voor de lange termijn.

Beter: slimme stappen in plaats van boycot

De ketel in de ban doen, is niet verstandig. Het levert weerstand op, en dwang is een slechte motivator voor duurzaam gedachtengoed. Het is niet voor niets dat de lobby ‘Van gas los’ zich verhapt heeft aan het sentiment in de samenleving. Uitsluiten is geen basis voor een transitie, vindt Intergas. De fabrikant roept huiseigenaren wel op om slimme stappen te nemen. Een plan maken voor verduurzaming van woningen is van harte toe te juichen. Die stappen beginnen echter nooit met het uitbannen van een HR-ketel. Die stappen beginnen met inzichten over verbruik, de isolatie van de schil en de wijze waarom het binnenklimaat van een woning (afgifte en ventilatie) nu is geregeld. Een goed stappenplan kan uiteindelijk leiden tot afscheid van de aardgastoevoer, maar hiervoor heeft de Nederlandse consument nog tientallen jaren de tijd.

Innovatietrajecten

Voor veel jongere bestaande bouw is de stap naar een hybride installatie een prima overweging. Deze techniek, waarbij een HR-ketel samenwerkt met een warmtepomp, zal het komend jaar doorbreken omdat het aanbod groter wordt en de prijzen aantrekkelijker. Bij zo’n installatie zorgt de HR-ketel nog voor het warmte tapwater en vormt het een complete back-up voor de warmtepomp. Het is dus een zorgeloze investering die je nu, of op middellange termijn kunt plaatsen. Ook Intergas is actief met hybride en all-electric oplossingen. Daarnaast werkt Intergas aan toestellen die met groen gas of waterstof woningen kunnen verwarmen. De HR-ketel hoeft dus niet enkel gestookt te worden met aardgas. Hier wordt in alle geluiden rondom verduurzaming met regelmaat aan voorbij gegaan. De HR-ketel hoeft niet in de ban, maar wordt wel een bewuste keuze, en een instrument om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs.