De hybride warmtepomp blijft ook met nieuw regeerakkoord beste oplossing

[Coevorden, 16 mei 2024] – In het hoofdlijnenakkoord van de Kamerfracties van PVV, VVD, NSC en BBB is aangekondigd dat de verplichting om vanaf 2026 bij het vervangen van de verwarmingsketel een warmtepomp te moeten installeren, wordt geschrapt.

Intergas heeft, ondanks de overtuiging voor de hybride route, begrip voor het schrappen van deze verplichting. Wij onderschrijven de focus van de vier partijen op draagvlak, haalbaarheid en energieonafhankelijkheid bij het vormgeven van de energietransitie. Tegelijkertijd blijven de klimaatdoelen op Europees niveau onveranderd. In 2030 moet de Europese Unie minimaal 55% minder CO2 uitstoten en tegen 2050 streeft de EU naar klimaatneutraliteit.

Hybride route
Volgens Intergas is de hybride route, met een installatie bestaande uit een hybride warmtepomp die samenwerkt met een (nieuwe of bestaande) cv-ketel, hierop het enige realistische antwoord.

“Wij zijn ervan overtuigd dat een hybride installatie, ook zonder verplichting, de beste keuze is om de bestaande bouw duurzaam te verwarmen. Door lagere aanschafkosten dan een all-electric systeem is het voor de meeste huishoudens een haalbare oplossing. Daarbij is aangetoond bij het demonstratieproject ‘Hybride Verwarmd’ dat een hybride systeem tot een gasbesparing van 80% kan leiden. Hiermee wordt de hybride warmtepomp binnen enkele jaren terugverdiend. Bovendien wordt ruim voldoende CO2-uitstoot bespaard om de klimaatdoelen te halen en is de hybride ‘netcongestie-proof’, omdat het apparaat altijd kortstondig terug kan vallen op de gasketel”, aldus Peter Cool, Technisch Directeur bij Intergas.

Besparingsgarantie
Voor voldoende draagvlak voor de hybride route is een aantoonbare lagere energierekening noodzakelijk. Intergas is ervan overtuigd dat de hybride deze besparing kan leveren. Daarom presenteert Intergas op korte termijn, bij voorkeur in nauwe samenwerking met de brancheorganisatie, een besparingsgarantie. Hiermee zijn huishoudens verzekerd van een lagere energierekening en een gunstige terugverdientijd.