Duurzaam besparen
Bekijk onze producten

Duurzaam verwarmen

Intergas is voortdurend aan het onderzoeken welke energiebronnen en oplossingen het best aansluiten bij de markt-, klant- en de duurzaamheidsvraag. Dit doen we nu en blijven we doen in de toekomst. Op dit moment is aardgas de voornaamste bron voor het verwarmen van woningen en tapwater. Zo zijn in Nederland zo’n 7,7 miljoen huishoudens aangesloten op het aardgasnetwerk. Onder invloed van nieuwe klimaatdoelen, maar zeker ook de aardbevingen in het aardgaswingebied, wil Nederland versneld overschakelen van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar duurzame energiebronnen. De doelstelling van deze energietransitie is dat er in 2030 in Nederland 55% minder CO₂ moet worden uitgestoot dan in 1990 het geval was.

Energieopwekking door de jaren heen

Wat is de meest gebruikte energiebron in Nederland ten opzichte van het buitenland?

Waar richt zich de energietransitie op in Nederland en in het buitenland?

Duurzame energie (wind en zon) kan op dit moment niet overal en op ieder moment worden ingezet. Tot het zover is, kan gas een relatief schoon alternatief zijn. Voor duurzame ontwikkelingen en productiemethodes uit Nederland is ook vanuit het buitenland belangstelling. Zo is de hoogwaardige HR107-CV ketel een belangrijk exportmiddel. De afdeling Research & Development van Intergas is voortdurend aan het onderzoeken welke energiebronnen het best aansluiten bij de markt-, de klant en de duurzaamheidsvraag. Steenkool, aardolie en aardgas dragen bij aan de opwarming van de aarde. Zon, wind en warmte van de aarde doen dit niet.

Meerdere warmte-oplossingen naast elkaar

Moeten en kunnen we van het ene op het andere moment overstappen van fossiele brandstoffen op alternatieve energie? Wij zijn van mening dat er de komende decennia ruimte is voor meerdere warmte-oplossingen naast elkaar. Veel woningen in Nederland zijn niet geschikt voor warmtepompen zonder grote investeringen te moeten doen. Hier zouden waterstof of biogas via het bestaande gasnetwerk dé oplossing kunnen zijn.

Ombouwen van infrastructuur heeft gevolgen

Intergas constateert dat Nederland op korte termijn nog niet aan toe is om over te stappen op het volledig elektrisch verwarmen van woningen. Wanneer woningen van het gas af moeten, dan zal de hele elektriciteitsinfrastructuur moeten worden omgebouwd. Dat betekent dat het elektriciteitsnet drie keer zo zwaar wordt. Daarnaast is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid over het maatschappelijk draagvlak voor deze stap en de kosten die er mee gemoeid gaan.

Trias Energetica

Een succesvolle energietransitie komt niet van vandaag op morgen. Er zijn veel duurzame innovaties nodig om CO₂ uitstoot verder terug te dringen. Denk aan zonnepanelen, warmtepompen en warmte terugwininstallaties. De strategie die drie belangrijke stappen op weg naar een duurzame toekomst omschrijven, noemen we de Trias Energetica. Deze bestaat uit:

  • Minder energie verbruiken
  • Kiezen voor duurzame energie
  • Zo efficiënt mogelijk omgaan met fossiele brandstoffen.

Op dit moment kunnen we nog niet volledig vertrouwen op zonne- en windenergie. Zo zijn er nog te veel schommelingen in de opwekking van deze energievormen en het aanbod ervan, terwijl ook de opslag niet goed geregeld is. Zeker in de winter leveren zonnepanelen te weinig energie op om een huis te verwarmen.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Actueel: Overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderhandelen over klimaatakkoord. Er is nog veel onzekerheid.

Uiterlijk 2021:

  • Gemeenten moeten per straat/wijk met een plan komen voor een toekomst zonder aardgas
  • Energiebedrijven en installateurs moeten klanten adviseren om energie te besparen en duurzaam te leven

Vanaf 2021:

  • Nieuwe cv-ketels zullen moeten worden gecombineerd met een duurzaam systeem.

Een warmtepomp is een belangrijke kandidaat om de traditionele cv-ketel te vervangen. Afhankelijk van de soort pomp haalt deze warmte uit de buitenlucht, uit de grond of uit het grondwater. Op het gebied van warmtepompen zijn er verschillende mogelijkheden. De all electric warmtepomp is volledig gasloos en verbruikt uitsluitend elektriciteit. De hybride warmtepomp schakelt bij koude dagen en voor de productie van warm tapwater nog over op gas. Andere alternatieven zijn een all-electric warmtepomp, die volledig gasloos is en een hybride warmtepomp die op de koudste dagen nog overschakelt op aardgas. De afdeling R&D van Intergas doet op dit moment uitgebreid onderzoek naar de ontwikkeling van warmtepompen en waterstoftoestellen en de implementatie van deze warmteoplossingen in onze productlijn.

Vóór 2050: de CO₂-uitstoot verlagen met 95%

Voor Intergas heeft de energietransitie met name in Nederland een enorm effect. Zo houden we rekening met een afvlakking van de markt voor HR-gasketels in Nederland, wat mede veroorzaakt wordt door het vervallen van de aansluitplicht voor gas in de nieuwbouw.

Wat is de positie van de cv ketel?

Tegelijkertijd moeten we ervoor waken om de energietransitie te eenzijdig te benaderen. Bij Intergas zijn we van mening dat er een toekomst is voor meerdere verwarmingssystemen. Voor zowel geavanceerde oplossingen als all electric en hybridetoestellen, maar ook voor de ‘conventionele’ cv-ketel. Deze is en blijft nog zeker een generatie lang een betrouwbare warmtebron met een enorm hoog rendement.

Intergas bekijkt alternatieven voor bestaand aardgasnet

Intergas onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om het huidige aardgasnet te gebruiken voor biogas. De gaskraan in Slochteren gaat dicht. Biogas en waterstof kunnen goede en rendabel alternatieven zijn. Biogas omdat het een duurzame energievorm is en je bij het transport ervan gebruik maakt van dezelfde infrastructuur. Voor een deel van de woningen in Nederland kan ook waterstof een prima drager zijn van duurzame energie. Waterstof heeft als voordeel dat het zowel lokaal kan worden opgewekt, maar ook door de fijnmazige infrastructuur van het Nederlandse aardgas kan worden getransporteerd.

Intergas, onderdeel van de Rheem-familie

Bij Intergas geloven we dat een duurzame toekomst mogelijk wordt gemaakt door innovatie. Als onderdeel van de Rheem®-familie sinds 2019, zet Intergas zich in om verantwoordelijk te handelen en het milieu te beschermen, zodat we een gezonde toekomst kunnen waarborgen voor onze werknemers, klanten en gemeenschap. Intergas neemt deel aan het wereldwijde duurzaamheidsinitiatief van Rheem® genaamd ‘A Greater Degree of Good’, waar we druk bezig zijn met het opnieuw bedenken van hoe we onze producten ontwerpen, produceren, leveren en ondersteunen.

Lees er meer over op de Rheem website…