Waterstof

Intergas is voortdurend aan het onderzoeken welke energiebronnen en oplossingen het best aansluiten bij de markt-, klant- en de duurzaamheidsvraag. Dit doen we nu en blijven we doen in de toekomst. Op dit moment is aardgas de voornaamste bron voor het verwarmen van woningen en tapwater. Zo zijn in Nederland zo’n 7,7 miljoen huishoudens aangesloten op het aardgasnetwerk. Onder invloed van nieuwe klimaatdoelen, maar zeker ook de aardbevingen in het aardgaswingebied, wil Nederland versneld overschakelen van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar duurzame energiebronnen. De doelstelling van deze energietransitie is dat er in 2030 in Nederland 49% minder CO₂ moet worden uitgestoot dan in 1990 het geval was.

Op de hoogte blijven?
Lees hier het artikel over Waterstofwijk Wagenborgen

Wat is waterstof?

Waterstof is het meest voorkomende, lichtste en eenvoudigste element dat we kennen. In pure vorm is het kleur-, reuk- en smaakloos en niet giftig. Van nature komt waterstof niet voor in deze pure vorm, daarvoor dient het geproduceerd te worden. Duurzaam opgewekte waterstof noemen we groene waterstof, dit is waterstof geproduceerd uit groene stroom. Deze duurzaam geproduceerde waterstof is CO2-neutraal, hierdoor is er geen kans op koolstofmonoxidevorming, aangezien deze stof bij verbranding niet vrij komt.

Waterstof als onderdeel van de energietransitie

Moeten en kunnen we van het ene op het andere moment overstappen van fossiele brandstoffen op alternatieve energie? Wij zijn van mening dat er de komende decennia ruimte is voor meerdere warmte-oplossingen naast elkaar. Veel woningen in Nederland zijn niet geschikt voor warmtepompen zonder grote investeringen te moeten doen. Hier zou groene waterstof via het bestaande gasnetwerk dé oplossing kunnen zijn.

Intergas bekijkt alternatieven voor bestaand aardgasnet

Intergas onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om het huidige aardgasnet te gebruiken voor groene waterstof. Intergas participeert hierbij in het pilotproject ‘Waterstofwijk Wagenborgen’, waarbij we zoveel mogelijk ervaring willen opdoen over het verduurzamen van woningen met behulp van waterstof, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande gasleidingen.

De gaskraan in Slochteren gaat dicht. Groene waterstof kan een goed en rendabel alternatief zijn. Waterstof heeft als voordeel dat het zowel lokaal kan worden opgewekt, maar ook door de fijnmazige infrastructuur van het Nederlandse aardgas kan worden getransporteerd. Bij de verbranding van waterstof komt er geen CO2 vrij, daardoor draagt het niet bij aan de opwarming van de aarde.

Ombouwen van elektriciteitsinfrastructuur heeft gevolgen

Intergas constateert dat Nederland op korte termijn nog niet aan toe is om over te stappen op het volledig elektrisch verwarmen van woningen. Wanneer woningen van het gas af moeten, dan zal de hele elektriciteitsinfrastructuur moeten worden omgebouwd. Dat betekent dat het elektriciteitsnet drie keer zo zwaar wordt. Daarnaast is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid over het maatschappelijk draagvlak voor deze stap en de kosten die er mee gemoeid gaan.

De potentie van Waterstof

Duurzaam geproduceerde waterstof is CO2-neutraal. De toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving lijkt veel potentieel te hebben, maar moet nog verder onderzocht worden. Met de productie, distributie en het gebruik van waterstof is nog geen grootschalige ervaring opgedaan. De netbeheerders pleiten er daarom voor om tot 2030 in te zetten op de ontwikkeling en het gebruik van waterstof in de industrie en in een aantal projecten in de gebouwde omgeving.

Eerste woonwijk uit de jaren 70 gaat over op waterstof

Intergas neemt deel aan een uniek project door een jaren ’70 woonwijk in Wagenborgen (Groningen) aan te sluiten op een waterstofnetwerk. Van de 40 aangeschreven bewoners in deze wijk hebben bijna alle bewoners inmiddels toegezegd mee te willen doen aan dit project onder de naam WaterstofWijk Wagenborgen. Met dit project wordt aangetoond dat waterstof, naast restwarmte, groen gas en all-electric, één van de oplossingen voor aardgasvrij wonen is.

Lees hier meer…

Blijf op de hoogte

Laat je contactgegevens achter en wij zullen je maximaal 1x per maand een nieuwsbrief toesturen.