All-electric

All-Electric

Langzamerhand nemen we afscheid van fossiele brandstoffen als aardgas. Ook bij Intergas zijn we voorbereid op de toekomstige vraag naar duurzame warmte-oplossingen. Eén daarvan is een all-electric, waarbij de volledige vraag naar energie elektrisch wordt ingevuld en er geen gebruik meer wordt gemaakt van gas voor het verwarmen van je huis en het opwarmen van tapwater. Producten die hierbij horen, zijn de volledig gasloze all-electric warmtepomp en de elektrische cv-ketel die geen koolmonoxide produceert en waarbij geen rookkanaal nodig is.

Subsidie-code Xource: KA19615

 

Waarom All-electric verwarmen?

In het klimaatakkoord staat dat we in 2030 in Nederland 49% minder CO₂ moeten uitstoten dan in 1990 het geval was. Om deze vermindering van de uitstoot te realiseren nemen we langzamerhand afscheid van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Aardgas heeft namelijk als kenmerk dat het CO₂ uitstoot bij verbranding. Een All-electric warmtepomp is volledig gasloos en gebruikt elektriciteit om de warmte uit de lucht of de grond om te zetten naar bruikbare energie zodat een woning van verwarming en warm tapwater wordt voorzien. Het voordeel hiervan is dat er geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen en dat hierdoor de CO₂-uitstoot wordt beperkt.

Is elke woning geschikt voor een All-electric systeem?

Niet elke woning is geschikt voor een volledige All-electric warmtepomp. Er zijn namelijk een aantal belangrijke aandachtspunten bij het plaatsen van een All-electric system. Zo zijn onder andere een goede isolatie van de woning, een lage temperatuur afgiftesysteem en de hoeveelheid ruimte in een woning van belang.

Goede isolatie
Om duurzaam te verwarmen is het belangrijk om zo duurzaam mogelijk om te gaan met energie. Een slecht tot matig geïsoleerde woning verliest veel energie. Goede isolatie van een woning zorgt er voor dat er minder energie wordt verbruikt en dat er ook minder wordt verspild. Een goed geïsoleerde woning blijft in de wintermaanden langer warm en in de zomermaanden langer koel.

Nieuwbouw en bestaande bouw
In een nieuwbouwwoning worden in de ontwerpen al rekening gehouden met het type verwarmingssysteem, de mate van isolatie, het afgiftesysteem (bijv. vloerverwarming) en ventilatie. Door de goede isolatie verliest een nieuwbouwwoning weinig warmte, om deze reden is een nieuwbouwwoning uitermate geschikt voor een All-electric warmtepomp.

In bestaande bouw zijn er ook mogelijkheden voor een warmtepomp. Huizen gebouwd vanaf 2000 zijn steeds beter geïsoleerd en vanaf 2009 zeer goed. In de regel kunnen we zeggen dat een woning voorzien moet zijn van goede isolatie en een geschikt afgiftesysteem (lage temperatuur) om geschikt te zijn voor een warmtepomp. Raadpleeg altijd uw installateur voor een advies op maat. Nog geen installateur, u kunt er hier één bij u in de buurt vinden.

Afgiftesysteem
Voor een goede werking van een All-electric warmtepomp is een lage temperatuur afgiftesysteem noodzakelijk. Dit zijn bijvoorbeeld vloerverwarming of lage temperatuurconvectoren- of radiatoren. Een traditionele cv-ketel levert warm water tot een temperatuur van 80C. Een All-electric warmtepomp daarentegen werkt het meest efficiënt met temperaturen rond de 35C. Om die reden is het afgiftesysteem en de mate van isolatie erg belangrijk om comfortklachten te voorkomen.

Ruimte in de woning
Een All-electric systeem bestaat altijd uit meerdere componenten. Zo is er een binnendeel, buitendeel en een boilervat. Waarbij het boilervat wordt gebruikt voor de bereiding van warm tapwater. In sommige gevallen wordt er ook nog een buffervat geadviseerd. Al deze componenten nemen meer ruimte in beslag dan we gewend zijn bij een cv-ketel. Om die reden dient er in en rondom de woning voldoende ruimte te zijn om een dergelijk systeem te kunnen plaatsen.

Intergas Xource

Met het Intergas Xource warmtepompsysteem presenteert Intergas haar eerste All-electric oplossing. Het Intergas Xource warmtepompsysteem is een energiebesparend en milieuvriendelijk systeem, dat bedoeld is voor het verwarmen van de woning en het leveren van warm tapwater.

Lees hier meer…

Gaan we in de toekomst volledig over op All-electric verwarmen van woningen?

Wij zijn van mening dat er de komende decennia ruimte is voor meerdere warmte-oplossingen naast elkaar. Veel bestaande woningen in Nederland zijn namelijk niet geschikt voor warmtepompen zonder grote investeringen te moeten doen. Hier zou een hybride systeem of een cv-ketel (die in de toekomst op biogas of waterstof kan werken) een geschikte oplossing kunnen zijn.

Meer weten over onze visie op de toekomst? Lees hier meer.