Beheer op afstand

Op afstand ketels monitoren

BOA

Beheer op Afstand zorgt voor een optimale afstemming tussen service en onderhoud en het daadwerkelijke gebruik. De technologie opent de weg voor onderhoud dat niet meer bepaald wordt door de kalender maar door de onderhoudsstaat van het toestel. Door het toepassen van Beheer op Afstand wordt het mogelijk om eenvoudig het ideale, toestel specifieke, moment voor service en onderhoud vast te stellen.

Service op maat
BOA
Effectief cv-ketel onderhoud
Draadloze verbinding met ketel via RF-signaal

Beproefde technologie

Beheer op afstand maakt, in combinatie met een gateway,  gebruik van een meshed netwerk. Het meshed netwerk zorgt ervoor dat elke cv-ketel, desnoods via een omweg, met de gateway in verbinding staat. Doordat de ketels onderling informatie uitwisselen is er altijd een route naar de gateway. Dit maakt beheer op afstand robuust en self healing. Bovendien wordt er voor de overdracht van informatie altijd gekozen voor de kortste route. De robuustheid van het systeem leidt er toe dat één netwerk kan bestaan uit maar liefst 246 cv-ketels. Een ideaal systeem voor woningbouwcorporaties die planmatig onderhoud (laten) uitvoeren. De afstand tussen twee ketels kan maximaal 50 meter bedragen, ruim voldoende voor nagenoeg elke praktijksituatie.

Service op maat

Om het uitlezen van onderhoudsgegevens van cv-ketels op afstand mogelijk te maken komt er een verbinding tot stand met het toestel. Op het moment van een storing of onderhoudsvraag krijgt de installateur een (e-mail) melding en kunnen online de prestaties van de cv-ketel, zoals het aantal branduren uitgelezen worden. De informatie over een reeks parameters zoals werking van de pomp, temperatuur en waterdruk van elk willekeurige toestel is voor de installateur voortdurend beschikbaar.
Op basis van de beschikbare informatie kan de installateur het ideale moment van onderhoud vaststellen. Onderhoud wordt niet meer bepaald door de kalender, maar door het gebruik en de onderhoudsstaat van het toestel.