Vragen over storingen

Ik heb een storing aan mijn cv-ketel, kan Intergas langskomen?

De installateur van uw cv-ketel is de aangewezen persoon voor het oplossen van een storing aan uw cv-ketel. U vindt de installateur van uw cv-ketel terug op de ingevulde garantiekaart of op de aankoopnota van het toestel. Indien u een onderhoudscontract heeft afgesloten kunt u contact opnemen met het servicebedrijf. Dit is ongeacht de leeftijd van het toestel, dus ook in de eerste twee jaar van de fabrieksgarantie. Heeft u een huurwoning neem dan contact op met uw verhuurder of woningbouwvereniging.

Mijn storingscode staat er niet bij, wat nu?

Raadpleeg bij andere storingscodes altijd uw installateur of bekijk de meegeleverde documentatie.

  Zoek een installateur

Ik zie storingscode 6 op mijn ketel, wat betekent dit?

Storingscode 6 geeft aan dat er een detectiefout is met de vlam van de ketel. Raadpleeg voor het verhelpen van deze storing uw installateur.

Ik zie storingscode 5 op mijn ketel, wat betekent dit?

Storingscode 5 geeft aan dat er een slecht vlamsignaal is gedetecteerd. Raadpleeg voor het verhelpen van deze storing uw installateur.

Ik zie storingscode 4 op mijn ketel, wat betekent dit?

Storingscode 4 geeft aan dat er geen vlamsignaal is gevonden. Controleer of de gaskraan is geopend. Is dit niet het geval draai deze dan open. Druk na het openen op de reset-toets. Hierna zal het toestel weer in werking treden.

Is de gaskraan wel geopend, maar ziet u nog steeds storingscode 4, raadpleeg dan uw installateur.

Ik zie storingscode 1 op mijn ketel, wat betekent dit?

Storingscode 1 geeft weer dat de temperatuur in de ketel te hoog is. Dit zorgt ervoor dat er te veel druk in de ketel komt. Wat kunt u zelf doen:

 • Open de radiatorkranen;
 • Ontlucht het toestel en de installatie;
 • Controleer de waterdruk van de ketel. Deze dient tussen de 1 en 2 bar te zijn.

Blijft de storing zich voordoen of lost dit het probleem niet op, raadpleeg dan uw installateur.

Mijn ketel toont een storingscode, wat is er aan de hand?

De Intergas cv-ketels zijn zo ingesteld dat wanneer de ketel een afwijking waarneemt er een storingscode verschijnt. Bij een storing knippert het storingslampje rood. Op het temperatuurdisplay van de cv-ketel is dan de storingscode zichtbaar.

Als de code slechts kortstondig in beeld is geweest, dan is het mogelijk om de laatste storing nogmaals te tonen. Zet het toestel uit met de uit-knop en druk vervolgens de service-toets in. Het storingslampje brandt nu continu en de laatste storingcode wordt knipperend op het temperatuurdisplay getoond. Als er in het verleden geen storing is geweest, dan wordt er ook geen code getoond.

Ik heb geen warm water, wat kan ik doen?

Het tapwater wordt niet of onvoldoende warm:

 • Zet de warmwaterkraan verder open.
 • Stel de tapwatertemperatuur hoger in. Bekijk het bedieningsvoorschrift van uw toestel om te zien hoe u dit zelf doet.

Bij herhaling of andere storingen raadpleeg altijd uw installateur.

Mijn huis wordt niet warm, wat kan ik zelf doen?

Mijn huis wordt niet of onvoldoende warm:

 • Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat.
 • Open de radiatorkranen.
 •  Ontlucht het toestel en installatie en controleer de waterdruk van de ketel. (Zie onze hulppagina hoe).

Bij herhaling of andere storingen raadpleeg altijd uw installateur.

Wat kan ik zelf doen bij een storing aan mijn cv-ketel?

Er zijn een aantal stappen die u zelf kunt nalopen als uw ketel niet meer goed werkt. Controleer de volgende punten:

 • De CV-ketel staat aan en de stekker van de ketel zit in het stopcontact.
 • De waterdruk van de ketel zit tussen 1 en 2 bar.
 • De gaskraan staat open.
 • De waterkraan staat open.
 • De kamerthermostaat functioneert nog.
 • De temperatuur op de kamerthermostaat is niet ingesteld op een lage temperatuur.
 • De radiatoren staan voldoende open.
Ik heb een storing aan mijn cv-ketel, kan Intergas komen?

De installateur van uw cv-ketel is de aangewezen persoon voor het oplossen van een storing aan uw cv-ketel. U vindt de installateur van uw cv-ketel terug op de ingevulde garantiekaart of op de aankoopnota van het toestel. Indien u een onderhoudscontract heeft afgesloten kunt u contact opnemen met het servicebedrijf. Dit is ongeacht de leeftijd van het toestel, dus ook in de eerste twee jaar van de fabrieksgarantie. Heeft u een huurwoning neem dan contact op met uw verhuurder of woningbouwvereniging.

  Zoek een installateur