CV-ketel

Wat is dubbel rendement bij een cv-ketel?

De Intergas Kombi Kompakt HR(E)/HReco cv-ketels beschikken over hoog rendement op verwarming en een uniek hoog rendement op warmwater. Oftewel: dubbel HR. Het geheim daarvan schuilt in de unieke gepatenteerde dubbele twee-in-één-warmtewisselaar, dit zorgt voor minimalisatie van warmteverlies en een optimale warmteoverdracht. Het cv-water en het koude tapwater stromen rechtstreeks door de warmtewisselaar, die zorgt voor minimalisatie van warmteverlies en een optimale warmteoverdracht. De rookgassen koelen maximaal af en de condensatiewarmte wordt optimaal benut.

Welke Intergas cv-ketel past bij mij?

Met onze ketelkiezer kunt u zelf uitzoeken welke ketel het best bij uw situatie past. Klik hieronder om de ketelkiezer te starten.

 Start de ketelkiezer

Hoe kan ik een Intergas cv-ketel aanschaffen?

Intergas Verwarming is fabrikant van cv-ketels. Als fabrikant van cv-ketels levert en verkoopt Intergas niet rechtstreeks aan eindgebruikers. Voor het kopen van een Intergas cv-ketel kunt u contact opnemen met een installateur bij u in de omgeving. Via “Zoek installateur”  vindt u via het invoeren van uw postcode of woonplaats een installateur dicht bij u in de omgeving.

  Zoek een installateur

Wanneer is mijn cv-ketel aan vervanging toe?

Gemiddeld gezien gaat een ketel ongeveer 15 jaar mee. Er zijn een aantal redenen om aan vervanging van de cv-ketel te denken:

 • Het duurt steeds langer om het huis warm te krijgen of om warm water te krijgen.
 • U wilt een zuinigere ketel. De huidige generatie ketels zijn een stuk zuiniger dan die van 15 jaar terug. Dit zorgt voor een besparing op de energierekening.
 • Een oudere ketel heeft meer kans op storingen.

Uw installateur kan u helpen bij uw keuze. Raadpleeg bij de installateur of uw huidige cv-ketel aan vervanging toe is.

Hoe ontlucht ik mijn installatie?

Na het bijvullen van de installatie of wanneer de installatie nieuw is, dient deze te worden ontlucht. Lucht in de installatie kan ook voor vreemde geluiden zorgen. Ga om de installatie te onluchten als volg te werk:

 • Het ontluchtingspunt van het toestel bevindt zich links boven op het toestel.
 • De installatie kan via de ontluchtingskraantjes op de radiatoren en/of een ontluchter in de leidingen ontlucht worden.
 • Controleer of de waterdruk in de installatie na het ontluchten nog tussen de 1 en 2 bar bevindt, zo niet voorgaande herhalen.
Hoe vul ik mijn Intergas cv-ketel bij?

Om een goede werking van de cv-installatie te garanderen dient de druk tussen de 1 en 2 bar te zijn. Dit is de druk bij een koude installatie. De druk is op het servicedisplay af te lezen wanneer het toestel is uitgeschakeld. Indien de druk tijdens normaal bedrijf lager wordt dan 0.5 bar dan zal deze knipperend op het display worden getoond.

Bij een te lage druk dient de installatie bijgevuld te worden. Ga als volg te werk:

 • Sluit de vulslang aan op de drinkwaterkraan en vul deze met water tot zich geen lucht meer in de slang bevindt.
 • Sluit de vulslang aan op de vul- /aftapkraan onder het toestel.
 • Open de drinkwaterkraan en vervolgens de vul- /aftapkraan.
 • Vul het toestel en de installatie tot een waterdruk tussen de 1 en 2 bar (bij een koude installatie).
 • Sluit de vul- /aftapkraan en vervolgens de drinkwaterkraan.
 • Ontlucht na het vullen de installatie.

Moet er enkele malen per jaar gevuld worden, waarschuw dan uw installateur. Er is dan mogelijk sprake van lekkage.

Hoe controleer ik de waterdruk op mijn Intergas cv-ketel?

De druk is op het servicedisplay af te lezen wanneer het toestel is uitgeschakeld. Indien de druk tijdens normaal bedrijf lager wordt dan 0.5 bar dan zal deze knipperend op het display worden getoond.

Ik heb een storing aan mijn cv-ketel, kan Intergas langskomen?

De installateur van uw cv-ketel is de aangewezen persoon voor het oplossen van een storing aan uw cv-ketel. U vindt de installateur van uw cv-ketel terug op de ingevulde garantiekaart of op de aankoopnota van het toestel. Indien u een onderhoudscontract heeft afgesloten kunt u contact opnemen met het servicebedrijf. Dit is ongeacht de leeftijd van het toestel, dus ook in de eerste twee jaar van de fabrieksgarantie. Heeft u een huurwoning neem dan contact op met uw verhuurder of woningbouwvereniging.

Hoe kan ik mijn garantiekaart registreren?

Door uw garantiekaart te registreren kunnen wij u sneller en beter van dienst zijn indien u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik of het functioneren van uw cv-ketel.

Registreer uw garantiekaart

Hoe weet ik wie mijn installateur is?

U vindt de installateur van uw cv-ketel terug op de ingevulde garantiekaart of de aankoopnota van het toestel. Als u niet beschikt over de garantiekaart of aankoopnota en niet weet wie het toestel bij u in de woning heeft geplaatst dan kunt u via “Zoek installateur” en het invullen van uw postcode of woonplaats een installateur bij u in de omgeving vinden. Heeft u een huurwoning dan kunt u contact opnemen met uw verhuurder of woningbouwvereniging.

  Zoek een installateur

Mijn storingscode staat er niet bij, wat nu?

Raadpleeg bij andere storingscodes altijd uw installateur of bekijk de meegeleverde documentatie.

  Zoek een installateur

Hoe zit het met de garantie op mijn CV-ketel?

Bekijk hier onze garantievoorwaarden in PDF-formaat.

Download garantievoorwaarden

Kan ik een onderhoudscontract afsluiten bij Intergas?

Nee, Intergas is fabrikant van de Intergas CV-ketels. Wij bieden niet de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudscontract. Voor het uitvoeren van onderhoud kunt u contact opnemen met uw installateur of een service- en onderhoudsorganisatie.

Ik zie storingscode 6 op mijn ketel, wat betekent dit?

Storingscode 6 geeft aan dat er een detectiefout is met de vlam van de ketel. Raadpleeg voor het verhelpen van deze storing uw installateur.

Er is onderhoud nodig aan mijn ketel, kan ik bij Intergas een afspraak maken?

Nee, dit is niet mogelijk. De installateur van uw cv-ketel is de aangewezen persoon voor onderhoud aan uw cv-ketel. U vindt de installateur van uw cv-ketel terug op de ingevulde garantiekaart of op de aankoopnota van het toestel. Indien u een onderhoudscontract heeft afgesloten kunt u contact opnemen met het servicebedrijf. Dit is ongeacht de leeftijd van het toestel, dus ook in de eerste twee jaar van de fabrieksgarantie. Heeft u een huurwoning neem dan contact op met uw verhuurder of woningbouwvereniging.

Ik zie storingscode 5 op mijn ketel, wat betekent dit?

Storingscode 5 geeft aan dat er een slecht vlamsignaal is gedetecteerd. Raadpleeg voor het verhelpen van deze storing uw installateur.

Hoe vaak moet er onderhoud aan mijn cv-ketel plaatsvinden?

Het toestel en de installatie dienen elk jaar door een erkend installateur gecontroleerd en zo nodig gereinigd te worden. Zo blijft de ketel zuinig en veilig werken. Werkzaamheden aan de gasvoerende delen mogen uitsluitend door een erkend installateur uitgevoerd worden.

Ik zie storingscode 4 op mijn ketel, wat betekent dit?

Storingscode 4 geeft aan dat er geen vlamsignaal is gevonden. Controleer of de gaskraan is geopend. Is dit niet het geval draai deze dan open. Druk na het openen op de reset-toets. Hierna zal het toestel weer in werking treden.

Is de gaskraan wel geopend, maar ziet u nog steeds storingscode 4, raadpleeg dan uw installateur.

Ik zie storingscode 1 op mijn ketel, wat betekent dit?

Storingscode 1 geeft weer dat de temperatuur in de ketel te hoog is. Dit zorgt ervoor dat er te veel druk in de ketel komt. Wat kunt u zelf doen:

 • Open de radiatorkranen;
 • Ontlucht het toestel en de installatie;
 • Controleer de waterdruk van de ketel. Deze dient tussen de 1 en 2 bar te zijn.

Blijft de storing zich voordoen of lost dit het probleem niet op, raadpleeg dan uw installateur.

Mijn ketel toont een storingscode, wat is er aan de hand?

De Intergas cv-ketels zijn zo ingesteld dat wanneer de ketel een afwijking waarneemt er een storingscode verschijnt. Bij een storing knippert het storingslampje rood. Op het temperatuurdisplay van de cv-ketel is dan de storingscode zichtbaar.

Als de code slechts kortstondig in beeld is geweest, dan is het mogelijk om de laatste storing nogmaals te tonen. Zet het toestel uit met de uit-knop en druk vervolgens de service-toets in. Het storingslampje brandt nu continu en de laatste storingcode wordt knipperend op het temperatuurdisplay getoond. Als er in het verleden geen storing is geweest, dan wordt er ook geen code getoond.

Ik heb geen warm water, wat kan ik doen?

Het tapwater wordt niet of onvoldoende warm:

 • Zet de warmwaterkraan verder open.
 • Stel de tapwatertemperatuur hoger in. Bekijk het bedieningsvoorschrift van uw toestel om te zien hoe u dit zelf doet.

Bij herhaling of andere storingen raadpleeg altijd uw installateur.

Mijn huis wordt niet warm, wat kan ik zelf doen?

Mijn huis wordt niet of onvoldoende warm:

 • Verhoog de ingestelde temperatuur van de kamerthermostaat.
 • Open de radiatorkranen.
 •  Ontlucht het toestel en installatie en controleer de waterdruk van de ketel. (Zie onze hulppagina hoe).

Bij herhaling of andere storingen raadpleeg altijd uw installateur.

Wat kan ik zelf doen bij een storing aan mijn cv-ketel?

Er zijn een aantal stappen die u zelf kunt nalopen als uw ketel niet meer goed werkt. Controleer de volgende punten:

 • De CV-ketel staat aan en de stekker van de ketel zit in het stopcontact.
 • De waterdruk van de ketel zit tussen 1 en 2 bar.
 • De gaskraan staat open.
 • De waterkraan staat open.
 • De kamerthermostaat functioneert nog.
 • De temperatuur op de kamerthermostaat is niet ingesteld op een lage temperatuur.
 • De radiatoren staan voldoende open.
Ik heb een storing aan mijn cv-ketel, kan Intergas komen?

De installateur van uw cv-ketel is de aangewezen persoon voor het oplossen van een storing aan uw cv-ketel. U vindt de installateur van uw cv-ketel terug op de ingevulde garantiekaart of op de aankoopnota van het toestel. Indien u een onderhoudscontract heeft afgesloten kunt u contact opnemen met het servicebedrijf. Dit is ongeacht de leeftijd van het toestel, dus ook in de eerste twee jaar van de fabrieksgarantie. Heeft u een huurwoning neem dan contact op met uw verhuurder of woningbouwvereniging.

  Zoek een installateur